20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:37:51 - almonfoto -
Share
เมื่อวันที่18ก.พ. สมาคมฟุตบอลฯ นำโดยนายวรวีร์ มะกูดี นายกสมาคม เป็นประธานในงานมอบเงินสนับสนุนทีมแก่สโมสรในทั้ง20ทีมในไทยพรีเมียร์ลีก นอกจากนี้ เซอร์เดวิด ริชาร์ด อดีตปธ.พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ยังร่วมเป็นเกียรติในงาน ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมฟุตบอล (ภาพ almonfoto)
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:39:08 - 168
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:39:09 - 45
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:39:14 - 39
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:39:20 - 36
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:39:21 - 34
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:39:28 - 33
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:39:33 - 37
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:39:38 - 39
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:39:40 - 38
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:39:42 - 37
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:39:53 - 37
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:39:55 - 38
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:39:56 - 36
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:40:04 - 36
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:40:04 - 36
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:40:09 - 35
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:40:15 - 33
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:40:19 - 36
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:40:24 - 32
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:40:26 - 32
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:40:29 - 33
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:40:37 - 32
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:40:43 - 31
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:40:44 - 29
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:40:46 - 28
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:40:56 - 26
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:40:57 - 22
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:40:59 - 28
20ทีมไทยลีก รับเงินสนับสนุนจากส.บอล
18 กุมภาพันธ์ 2557 19:41:04 - 22

กรุณาระบุเหตุผลของการแจ้งลบ

กรุณากรอกข้อมูลการเข้าระบบของคุณ