3 องค์กรแนะสู่เส้นทางลัดด้วยแฟรนไชส์อย่างมั่นคง
31 พฤษภาคม 2557 16:20:24 - nakboon -
Share
สมาคมแฟรนไชส์ไทย ร่วมกับ บมจ. ซีพี ออลล์ และ สสว. แนะทางรวยด้วยแฟรนไชส์ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 31 พ.ค 2557 ที่อาคารซีพีทาวเวอร์ถนนสีลม (ภาพโดย nakboon)
3 องค์กรแนะสู่เส้นทางลัดด้วยแฟรนไชส์อย่างมั่นคง
31 พฤษภาคม 2557 16:21:06 - 76
3 องค์กรแนะสู่เส้นทางลัดด้วยแฟรนไชส์อย่างมั่นคง
31 พฤษภาคม 2557 16:21:18 - 13
3 องค์กร ร่วมถ่ายรูปงานสัมนา แนะทางรวยด้วยธุรกิจแฟรนไชส์
31 พฤษภาคม 2557 16:22:39 - 14
3 องค์กร ร่วมถ่ายรูปงานสัมนา แนะทางรวยด้วยธุรกิจแฟรนไชส์
31 พฤษภาคม 2557 16:22:51 - 14
ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ เรขาธิการสมาคมแฟรนไชส์ไทย
31 พฤษภาคม 2557 16:23:01 - 14
ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้ เรขาธิการสมาคมแฟรนไชส์ไทย
31 พฤษภาคม 2557 16:23:18 - 14
ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
31 พฤษภาคม 2557 16:23:32 - 14
ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
31 พฤษภาคม 2557 16:23:46 - 14
น.ส.สมจิตร ลิขิตสถาพร นายกสมาคมแฟรนไชส์ไทย
31 พฤษภาคม 2557 16:24:25 - 14
น.ส.สมจิตร ลิขิตสถาพร นายกสมาคมแฟรนไชส์ไทย
31 พฤษภาคม 2557 16:24:35 - 14
กลุ่มผู้ร่วมสัมมนา
31 พฤษภาคม 2557 16:24:50 - 13
กลุ่มผู้ร่วมสัมมนา
31 พฤษภาคม 2557 16:24:51 - 13
หนึ่งในธุรกิจแฟรนไชส์
31 พฤษภาคม 2557 16:25:05 - 13

กรุณาระบุเหตุผลของการแจ้งลบ

กรุณากรอกข้อมูลการเข้าระบบของคุณ