บิ๊กอ๊อด พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการผู้ตัดสิน
7 เมษายน 2559 17:12:04 - IMan Origins -
Share
บิ๊กอ๊อด พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการผู้ตัดสิน ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ อาคารชาญอิสระ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
ศุภสิน ลีลาฤทธิ์ อุปนายกสมาคมฟุตบอล
7 เมษายน 2559 17:12:28 - 62
ศุภสิน ลีลาฤทธิ์ อุปนายกสมาคมฟุตบอล
7 เมษายน 2559 17:12:34 - 3
บิ๊กอ๊อด พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการผู้ตัดสิน
7 เมษายน 2559 17:12:38 - 3
บิ๊กอ๊อด พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการผู้ตัดสิน
7 เมษายน 2559 17:12:39 - 3
บิ๊กอ๊อด พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการผู้ตัดสิน
7 เมษายน 2559 17:12:44 - 3
บิ๊กอ๊อด พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการผู้ตัดสิน
7 เมษายน 2559 17:12:54 - 3
บิ๊กอ๊อด พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
7 เมษายน 2559 17:12:56 - 4
กรวีร์ ปริศานันทกุล สภากรรมการ
7 เมษายน 2559 17:12:57 - 4
บิ๊กอ๊อด พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการผู้ตัดสิน
7 เมษายน 2559 17:13:07 - 4
บิ๊กอ๊อด พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
7 เมษายน 2559 17:13:08 - 3

กรุณาระบุเหตุผลของการแจ้งลบ

กรุณากรอกข้อมูลการเข้าระบบของคุณ