ทีมสาวไทย ออกเดินทางสู่ รัสเซีย เนชั่นส์ ลีก
11 พฤษภาคม 2561 05:57:01 - อ๋อมแอ๋ม -
Share
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ออกเดินทางที่อากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบิน แอร์อัสตานา เที่ยวบิน เคซี232 เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก 2018 สนามแรก ที่เมืองเยคาเตรินเบิร์ก ประเทศรัสเซีย เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.15 น.
IMGL0932.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:57:37 - 4658
IMGL0920.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:57:37 - 2203
IMGL0933.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:57:37 - 1659
IMGL0945.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:57:45 - 1543
IMGL0941.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:57:45 - 1349
IMGL0936.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:57:47 - 1249
IMGL0953.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:57:53 - 1184
IMGL0948.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:57:57 - 1152
IMGL0960.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:04 - 1115
IMGL0963.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:12 - 1008
IMGL0964.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:14 - 1008
IMGL0967.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:18 - 972
IMGL0969.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:29 - 930
IMGL0979.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:30 - 973
IMGL0990.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:40 - 947
IMGL0994.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:42 - 898
IMGL1001.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:50 - 908
IMGL1005.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:55 - 882
IMGL1012.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:55 - 968
IMGL1000.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:59 - 912
IMGL1017.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:05 - 889
IMGL1024.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:05 - 866
IMGL1028.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:07 - 859
IMGL1041.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:13 - 851
IMGL1046.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:16 - 1240
IMGL1032.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:17 - 903
IMGL1049.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:21 - 1149
IMGL1058.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:26 - 882
IMGL1060.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:28 - 870
IMGL1054.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:30 - 777
IMGL1065.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:35 - 747
IMGL1070.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:38 - 766
IMGL1073.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:40 - 745
IMGL1076.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:46 - 733
IMGL1081.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:49 - 720
IMGL1085.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:52 - 720
IMGL1103.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:59 - 714
IMGL1091.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:00 - 748
IMGL1118.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:05 - 664
IMGL1127.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:07 - 653
IMGL1135.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:12 - 646
IMGL1147.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:17 - 626
IMGL1148.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:21 - 633
IMGL1155.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:22 - 645
IMGL1159.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:29 - 618
IMGL1167.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:30 - 609
IMGL1178.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:40 - 602
IMGL1182.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:42 - 618
IMGL1175.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:46 - 605
IMGL1191.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:48 - 567
IMGL1230.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:56 - 564
IMGL1196.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:01:00 - 593
IMGL1186.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:01:02 - 564
IMGL1246.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:01:16 - 736
IMGL1274.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:01:22 - 531
IMGL1251.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:01:23 - 618
IMGL1275.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:01:24 - 537

กรุณาระบุเหตุผลของการแจ้งลบ

กรุณากรอกข้อมูลการเข้าระบบของคุณ