ทีมสาวไทย ออกเดินทางสู่ รัสเซีย เนชั่นส์ ลีก
11 พฤษภาคม 2561 05:57:01 - อ๋อมแอ๋ม -
Share
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ออกเดินทางที่อากาศยานสุวรรณภูมิ สายการบิน แอร์อัสตานา เที่ยวบิน เคซี232 เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก 2018 สนามแรก ที่เมืองเยคาเตรินเบิร์ก ประเทศรัสเซีย เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.15 น.
IMGL0932.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:57:37 - 4716
IMGL0920.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:57:37 - 2211
IMGL0933.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:57:37 - 1667
IMGL0945.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:57:45 - 1551
IMGL0941.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:57:45 - 1357
IMGL0936.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:57:47 - 1256
IMGL0953.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:57:53 - 1192
IMGL0948.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:57:57 - 1160
IMGL0960.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:04 - 1123
IMGL0963.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:12 - 1015
IMGL0964.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:14 - 1015
IMGL0967.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:18 - 979
IMGL0969.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:29 - 937
IMGL0979.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:30 - 980
IMGL0990.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:40 - 955
IMGL0994.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:42 - 906
IMGL1001.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:50 - 916
IMGL1005.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:55 - 889
IMGL1012.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:55 - 975
IMGL1000.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:58:59 - 919
IMGL1017.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:05 - 897
IMGL1024.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:05 - 874
IMGL1028.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:07 - 869
IMGL1041.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:13 - 859
IMGL1046.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:16 - 1253
IMGL1032.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:17 - 911
IMGL1049.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:21 - 1157
IMGL1058.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:26 - 890
IMGL1060.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:28 - 879
IMGL1054.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:30 - 785
IMGL1065.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:35 - 756
IMGL1070.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:38 - 773
IMGL1073.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:40 - 752
IMGL1076.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:46 - 742
IMGL1081.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:49 - 737
IMGL1085.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:52 - 738
IMGL1103.JPG
11 พฤษภาคม 2561 05:59:59 - 722
IMGL1091.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:00 - 755
IMGL1118.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:05 - 669
IMGL1127.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:07 - 659
IMGL1135.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:12 - 651
IMGL1147.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:17 - 630
IMGL1148.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:21 - 637
IMGL1155.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:22 - 649
IMGL1159.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:29 - 622
IMGL1167.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:30 - 613
IMGL1178.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:40 - 606
IMGL1182.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:42 - 622
IMGL1175.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:46 - 613
IMGL1191.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:48 - 571
IMGL1230.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:00:56 - 568
IMGL1196.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:01:00 - 604
IMGL1186.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:01:02 - 568
IMGL1246.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:01:16 - 742
IMGL1274.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:01:22 - 540
IMGL1251.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:01:23 - 623
IMGL1275.JPG
11 พฤษภาคม 2561 06:01:24 - 548

กรุณาระบุเหตุผลของการแจ้งลบ

กรุณากรอกข้อมูลการเข้าระบบของคุณ