สาวไทย มาแรงตบ อาเซอร์ฯ 3-1
4 ตุลาคม 2561 18:01:00 - อ๋อมแอ๋ม -
Share
ทีมสาวไทยส่งท้ายรอบแรก ด้วยการทุบ อาเซอร์ไบจาน 3-1 เซต จบอันดับที่ 3 ของกลุ่ม ซี. ตบชิงแชมป์โลก ที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 4 ต.ค.61
IMGL0002.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:10:49 - 990
IMGL0011.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:10:52 - 382
IMGL0027.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:10:54 - 243
IMGL0031.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:10:58 - 175
IMGL0034.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:11:00 - 136
IMGL0050.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:11:03 - 110
IMGL0051.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:11:06 - 103
IMGL0058.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:11:09 - 93
IMGL0071.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:11:12 - 90
IMGL0087.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:11:14 - 83
IMGL0098.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:11:17 - 82
IMGL0106.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:11:21 - 70
IMGL0114.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:11:24 - 67
IMGL0119.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:11:27 - 63
IMGL0151.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:11:29 - 61
IMGL0183.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:11:36 - 61
IMGL0205.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:11:37 - 61
IMGL0210.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:11:39 - 56
IMGL0227.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:11:45 - 63
IMGL0238.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:11:46 - 50
IMGL0243.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:11:48 - 53
IMGL0266.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:11:54 - 52
IMGL0263.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:11:56 - 53
IMGL0286.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:11:57 - 50
IMGL0287.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:12:03 - 46
IMGL0307.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:12:05 - 46
IMGL0330.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:12:06 - 53
IMGL0367.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:12:11 - 49
IMGL0369.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:12:15 - 50
IMGL0377.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:12:16 - 43
IMGL0412.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:12:19 - 42
IMGL0417.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:12:22 - 48
IMGL0431.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:12:24 - 46
IMGL0449.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:12:26 - 46
IMGL0453.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:12:31 - 59
IMGL0471.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:12:39 - 76
IMGL0474.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:12:41 - 73
IMGL0478.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:12:45 - 69
IMGL0481.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:12:48 - 70
IMGL0494.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:12:49 - 70
IMGL0503.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:12:53 - 75
IMGL0507.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:12:56 - 66
IMGL0519.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:12:57 - 63
IMGL0523.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:12:59 - 68
IMGL0528.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:13:02 - 65
IMGL0536.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:13:03 - 61
IMGL0539.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:13:06 - 67
IMGL0546.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:13:11 - 68
IMGL0544.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:13:13 - 63
IMGL0550.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:13:14 - 63
IMGL0552.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:13:19 - 64
IMGL0556.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:13:21 - 70
IMGL0562.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:13:22 - 70
IMGL0566.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:13:26 - 60
IMGL0567.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:13:29 - 59
IMGL0570.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:13:31 - 59
IMGL0572.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:13:33 - 59
IMGL0575.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:13:38 - 62
IMGL0582.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:13:41 - 53
IMGL0590.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:13:42 - 53
IMGL0599.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:13:45 - 53
IMGL0619.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:13:50 - 58
IMGL0620.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:13:52 - 62
IMGL0633.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:13:54 - 68
IMGL0655.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:13:57 - 63
IMGL0646.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:14:01 - 77
IMGL0659.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:14:03 - 71
IMGL0662.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:14:06 - 77
IMGL0665.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:14:10 - 67
IMGL0669.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:14:11 - 74
IMGL0673.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:14:16 - 67
IMGL0679.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:14:19 - 73
IMGL0683.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:14:21 - 80
IMGL0691.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:14:26 - 69
IMGL0741.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:14:28 - 62
IMGL0746.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:14:30 - 72
IMGL0758.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:14:35 - 65
IMGL0767.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:14:37 - 66
IMGL0774.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:14:40 - 69
IMGL0783.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:14:43 - 62
IMGL0797.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:14:45 - 67
IMGL0801.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:14:49 - 90
IMGL0807.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:14:51 - 74
IMGL0828.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:14:54 - 66
IMGL0832.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:14:58 - 81
IMGL0858.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:15:00 - 65
IMGL0862.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:15:01 - 64
IMGL0875.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:15:05 - 62
IMGL0882.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:15:08 - 63
IMGL0886.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:15:11 - 59
IMGL0891.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:15:13 - 58
IMGL0902.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:15:17 - 58
IMGL0907.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:15:18 - 59
IMGL0910.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:15:22 - 73
IMGL0915.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:15:27 - 65
IMGL0911.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:15:29 - 62
IMGL0924.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:15:32 - 67
IMGL0933.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:15:36 - 60
IMGL0946.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:15:38 - 71
IMGL0955.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:15:39 - 79
IMGL0958.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:15:43 - 63
IMGL0964.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:15:45 - 70
IMGL0976.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:15:50 - 67
IMGL0979.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:15:53 - 63
IMGL0981.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:15:56 - 65
IMGL0994.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:15:58 - 66
IMGL0997.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:16:02 - 67
IMGL1006.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:16:04 - 66
IMGL1014.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:16:06 - 60
IMGL1040.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:16:09 - 57
IMGL1055.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:16:15 - 59
IMGL1087.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:16:17 - 58
IMGL1123.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:16:18 - 54
IMGL1134.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:16:25 - 56
IMGL1130.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:16:27 - 53
IMGL1143.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:16:28 - 56
IMGL1152.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:16:32 - 59
IMGL1173.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:16:35 - 55
IMGL1234.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:16:36 - 54
IMGL1251.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:16:40 - 58
IMGL1265.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:16:44 - 62
IMGL1254.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:16:46 - 56
IMGL1273.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:16:49 - 57
IMGL1277.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:16:54 - 63
IMGL1281.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:16:56 - 64
IMGL1288.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:16:57 - 63
IMGL1298.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:17:01 - 62
IMGL1308.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:17:03 - 62
IMGL1316.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:17:06 - 60
IMGL1330.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:17:10 - 62
IMGL1324.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:17:13 - 65
IMGL1336.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:17:16 - 71
IMGL1353.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:17:19 - 59
IMGL1373.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:17:21 - 58
IMGL1405.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:17:26 - 61
IMGL1416.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:17:27 - 64
IMGL1421.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:17:29 - 55
IMGL1449.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:17:33 - 55
IMGL1460.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:17:34 - 57
IMGL1491.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:17:38 - 61
IMGL1468.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:17:40 - 55
IMGL1534.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:17:42 - 56
IMGL1543.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:17:48 - 55
IMGL1546.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:17:49 - 55
IMGL1575.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:17:51 - 64
IMGL1587.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:17:55 - 68
IMGL1594.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:17:57 - 59
IMGL1607.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:17:58 - 57
IMGL1643.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:18:02 - 58
IMGL1634.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:18:04 - 61
IMGL1725.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:18:06 - 52
IMGL1734.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:18:11 - 49
IMGL1742.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:18:14 - 41
IMGL1744.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:18:16 - 46
IMGL1778.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:18:20 - 35
IMGL1807.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:18:22 - 30
IMGL1832.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:18:23 - 24
IMGL1834.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:18:28 - 28
IMGL1846.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:18:30 - 23
IMGL1859.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:18:31 - 24
IMGL1860.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:18:35 - 23
IMGL1873.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:18:40 - 23
IMGL9878.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:18:42 - 24
IMGL9885.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:18:45 - 26
IMGL9893.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:18:47 - 21
IMGL9904.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:18:50 - 23
IMGL9909.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:18:55 - 20
IMGL9925.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:18:56 - 22
IMGL9990.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:18:58 - 21
IMGL9996.JPG
4 ตุลาคม 2561 18:19:02 - 19

กรุณาระบุเหตุผลของการแจ้งลบ

กรุณากรอกข้อมูลการเข้าระบบของคุณ