ทีมสาวไทย เดินทางถึงโอซาก้า และลงซ้อมก่อนแข่ง
6 ตุลาคม 2561 19:20:46 - อ๋อมแอ๋ม -
Share
ทีมสาวไทย เดินทางถึงโอซาก้า และลงซ้อมที่สนามแข่งขันจริง ก่อนลงแข่งขันชิงแชมป์โลก 2018 เมื่อ 5-6 ตุลาคม 2561
IMGL2509.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:21:29 - 1672
IMGL2517.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:21:30 - 893
IMGL2493.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:21:31 - 621
IMGL2529.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:21:44 - 525
IMGL2538.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:21:45 - 529
IMGL2525.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:21:46 - 460
IMGL2545.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:21:56 - 449
IMGL2570.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:21:57 - 444
IMGL2554.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:22:00 - 402
IMGL2581.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:22:07 - 414
IMGL2589.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:22:10 - 403
IMGL2585.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:22:11 - 388
IMGL2608.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:22:17 - 386
IMGL2613.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:22:22 - 379
IMGL2622.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:22:26 - 381
IMGL2623.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:22:32 - 381
IMGL2625.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:22:36 - 329
IMGL2661.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:24:38 - 305
IMGL2654.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:24:39 - 283
IMGL2658.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:24:39 - 255
IMGL2668.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:24:49 - 245
IMGL2667.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:24:49 - 235
IMGL2664.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:24:50 - 231
IMGL2691.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:24:58 - 250
IMGL2683.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:24:58 - 231
IMGL2678.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:25:00 - 225
IMGL2698.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:25:07 - 237
IMGL2786.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:25:08 - 214
IMGL2783.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:25:09 - 216
IMGL2788.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:25:14 - 238
IMGL2795.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:25:16 - 216
IMGL2818.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:25:19 - 209
IMGL2820.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:25:25 - 209
IMGL2839.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:25:25 - 204
IMGL2880.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:25:28 - 205
IMGL2886.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:25:35 - 202
IMGL2899.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:25:41 - 201
IMGL2915.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:25:44 - 194
IMGL2910.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:25:44 - 195
IMGL2955.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:25:53 - 221
IMGL2986.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:25:54 - 206
IMGL3012.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:26:01 - 185
IMGL3038.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:26:07 - 200
IMGL2935.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:26:11 - 183
IMGL3047.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:26:13 - 209
IMGL3059.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:26:16 - 199
IMGL3080.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:26:22 - 193
IMGL3092.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:26:25 - 181
IMGL3095.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:26:30 - 174
IMGL3135.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:26:34 - 173
IMGL3138.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:26:40 - 169
IMGL3159.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:26:42 - 194
IMGL3076.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:26:45 - 186
IMGL3164.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:26:49 - 169
IMGL3166.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:26:51 - 165
IMGL1924.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:26:58 - 164
IMGL1966.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:27:00 - 162
IMGL2004.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:27:10 - 153
IMGL3167.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:27:12 - 143
IMGL2006.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:27:13 - 136
IMGL2007.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:27:22 - 129
IMGL2011.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:27:26 - 123
IMGL2018.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:27:32 - 119
IMGL2019.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:27:34 - 116
IMGL2022.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:27:43 - 114
IMGL2010.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:27:45 - 116
IMGL2030.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:27:53 - 115
IMGL2023.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:28:01 - 113
IMGL2036.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:28:22 - 104
IMGL2037.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:28:25 - 105
IMGL2041.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:28:40 - 106
IMGL2054.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:28:46 - 99
IMGL2061.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:29:11 - 97
IMGL2067.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:29:14 - 96
IMGL2077.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:29:14 - 93
IMGL2088.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:29:43 - 93
IMGL2109.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:29:49 - 92
IMGL2112.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:29:55 - 93
IMGL2120.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:30:16 - 89
IMGL2136.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:30:27 - 84
IMGL2127.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:30:28 - 85
IMGL2140.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:30:54 - 84
IMGL2175.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:30:59 - 84
IMGL2149.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:31:23 - 76
IMGL2177.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:31:30 - 86
IMGL2187.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:31:31 - 86
IMGL2203.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:31:58 - 87
IMGL2208.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:32:02 - 97
IMGL2228.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:32:18 - 81
IMGL2233.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:32:45 - 84
IMGL2252.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:32:46 - 78
IMGL2239.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:32:59 - 76
IMGL2256.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:33:17 - 76
IMGL2255.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:33:18 - 76
IMGL2264.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:33:35 - 82
IMGL2275.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:33:54 - 80
IMGL2321.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:33:56 - 71
IMGL2328.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:34:09 - 69
IMGL2363.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:34:27 - 66
IMGL2371.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:34:30 - 65
IMGL2375.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:34:50 - 65
IMGL2387.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:35:05 - 63
IMGL2396.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:35:07 - 67
IMGL2412.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:35:20 - 67
IMGL2425.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:35:40 - 65
IMGL2443.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:35:44 - 63
IMGL2450.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:36:03 - 60
IMGL2625.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:36:11 - 59
IMGL2634.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:36:22 - 62
IMGL2636.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:36:40 - 63
IMGL2640.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:36:41 - 59
IMGL2644.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:37:01 - 56
IMGL2653.JPG
6 ตุลาคม 2561 19:37:09 - 56

กรุณาระบุเหตุผลของการแจ้งลบ

กรุณากรอกข้อมูลการเข้าระบบของคุณ