สาวไทยทิ้งท้ายพ่าย ตุรกี 1-3 จบที่ 13
11 ตุลาคม 2561 14:21:05 - อ๋อมแอ๋ม -
Share
ทีมสาวไทย ทิ้งท้ายศึกชิงแชมป์โลก 2018 ด้วยการพ่าย ตุรกี 1-3 เซต จบอันดับที่ 13 ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 11 ต.ค.61
IMGL0652.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:21:50 - 517
IMGL0633.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:21:53 - 189
IMGL0646.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:21:54 - 118
IMGL0653.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:22:00 - 84
IMGL0657.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:22:02 - 58
IMGL0661.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:22:06 - 59
IMGL0664.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:22:10 - 52
IMGL0669.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:22:12 - 50
IMGL0693.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:22:15 - 45
IMGL0695.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:22:24 - 46
IMGL0704.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:22:25 - 35
IMGL0708.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:22:28 - 33
IMGL0713.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:22:35 - 40
IMGL0717.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:22:37 - 33
IMGL0718.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:22:40 - 33
IMGL0720.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:22:51 - 32
IMGL0721.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:22:53 - 30
IMGL0730.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:22:54 - 26
IMGL0749.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:23:04 - 24
IMGL0781.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:23:06 - 23
IMGL0769.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:23:07 - 20
IMGL0788.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:23:13 - 19
IMGL0789.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:23:17 - 20
IMGL0797.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:23:20 - 18
IMGL0809.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:23:24 - 18
IMGL0824.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:23:26 - 18
IMGL0830.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:23:31 - 19
IMGL0850.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:23:36 - 19
IMGL0853.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:23:37 - 16
IMGL0870.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:23:42 - 20
IMGL0898.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:23:49 - 37
IMGL0877.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:23:50 - 38
IMGL0918.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:23:54 - 41
IMGL0922.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:24:00 - 37
IMGL0930.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:24:02 - 34
IMGL0945.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:24:05 - 33
IMGL0957.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:24:14 - 34
IMGL0946.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:24:16 - 32
IMGL0959.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:24:21 - 34
IMGL0969.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:24:28 - 33
IMGL0973.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:24:30 - 34
IMGL0974.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:24:33 - 32
IMGL0981.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:24:41 - 32
IMGL0986.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:24:45 - 31
IMGL0982.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:24:47 - 30
IMGL0987.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:24:53 - 29
IMGL0996.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:25:03 - 30
IMGL0997.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:25:07 - 30
IMGL1002.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:25:09 - 30
IMGL1005.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:25:15 - 30
IMGL1012.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:25:21 - 31
IMGL1010.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:25:22 - 29
IMGL1018.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:25:30 - 30
IMGL1021.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:25:33 - 30
IMGL1030.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:25:37 - 30
IMGL1038.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:25:42 - 30
IMGL1058.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:25:45 - 31
IMGL1062.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:25:48 - 33
IMGL1082.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:26:00 - 44
IMGL1093.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:26:06 - 49
IMGL1085.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:26:08 - 49
IMGL1106.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:26:16 - 40
IMGL1112.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:26:19 - 36
IMGL1110.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:26:23 - 41
IMGL1122.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:26:29 - 43
IMGL1117.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:26:31 - 47
IMGL1125.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:26:33 - 45
IMGL1133.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:26:41 - 49
IMGL1137.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:26:43 - 57
IMGL1146.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:26:44 - 45
IMGL1156.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:26:54 - 44
IMGL1166.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:26:55 - 42
IMGL1147.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:26:57 - 41
IMGL1170.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:27:08 - 65
IMGL1186.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:27:11 - 56
IMGL1199.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:27:14 - 48
IMGL1201.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:27:20 - 46
IMGL1208.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:27:25 - 54
IMGL1204.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:27:27 - 89
IMGL1215.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:27:31 - 54
IMGL1230.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:27:36 - 44
IMGL1250.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:27:37 - 42
IMGL1254.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:27:43 - 52
IMGL1269.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:27:46 - 74
IMGL1276.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:27:51 - 46
IMGL1284.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:27:57 - 39
IMGL1277.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:27:59 - 39
IMGL1287.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:28:02 - 43
IMGL1296.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:28:10 - 39
IMGL1305.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:28:14 - 42
IMGL1317.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:28:18 - 43
IMGL1318.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:28:24 - 43
IMGL1338.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:28:29 - 44
IMGL1329.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:28:31 - 42
IMGL1352.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:28:38 - 56
IMGL1366.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:28:42 - 45
IMGL1355.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:28:43 - 42
IMGL1372.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:28:48 - 43
IMGL1388.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:29:00 - 48
IMGL1392.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:29:01 - 60
IMGL1379.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:29:04 - 54
IMGL1456.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:29:16 - 42
IMGL1452.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:29:18 - 40
IMGL1471.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:29:20 - 40
IMGL1479.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:29:30 - 38
IMGL1483.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:29:37 - 38
IMGL1487.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:29:40 - 43
IMGL1491.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:29:48 - 39
IMGL1494.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:29:54 - 38
IMGL1496.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:30:00 - 38
IMGL1500.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:30:02 - 39
IMGL1543.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:30:07 - 34
IMGL1544.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:30:16 - 34
IMGL1547.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:30:18 - 39
IMGL1602.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:30:21 - 37
IMGL1606.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:30:30 - 33
IMGL1621.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:30:37 - 31
IMGL1611.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:30:43 - 32
IMGL1628.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:30:49 - 41
IMGL1635.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:30:55 - 41
IMGL1636.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:30:56 - 37
IMGL1638.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:31:05 - 44
IMGL1646.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:31:07 - 47
IMGL1647.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:31:12 - 37
IMGL1666.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:31:19 - 36
IMGL1671.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:31:22 - 34
IMGL1674.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:31:25 - 36
IMGL1679.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:31:34 - 37
IMGL1682.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:31:35 - 38
IMGL1688.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:31:37 - 41
IMGL1706.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:31:48 - 37
IMGL1711.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:31:49 - 43
IMGL1718.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:31:51 - 41
IMGL1721.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:32:01 - 48
IMGL1724.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:32:03 - 42
IMGL1723.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:32:06 - 43
IMGL1742.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:32:16 - 44
IMGL1743.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:32:18 - 39
IMGL1751.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:32:20 - 42
IMGL1752.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:32:30 - 45
IMGL1776.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:32:32 - 48
IMGL1786.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:32:44 - 44
IMGL1803.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:32:46 - 41
IMGL1794.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:32:47 - 44
IMGL1811.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:32:58 - 36
IMGL1819.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:33:02 - 35
IMGL1824.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:33:04 - 34
IMGL1838.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:33:11 - 37
IMGL1843.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:33:15 - 33
IMGL1873.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:33:20 - 44
IMGL1880.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:33:26 - 39
IMGL1883.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:33:28 - 35
IMGL1887.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:33:41 - 36
IMGL1906.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:33:43 - 36
IMGL1902.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:33:44 - 35
IMGL1912.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:33:52 - 35
IMGL1919.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:33:55 - 35
IMGL1923.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:33:57 - 40
IMGL1925.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:34:06 - 39
IMGL1929.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:34:08 - 38
IMGL1939.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:34:09 - 35
IMGL1947.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:34:19 - 36
IMGL1956.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:34:22 - 35
IMGL1962.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:34:23 - 40
IMGL1974.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:34:31 - 34
IMGL1983.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:34:36 - 48
IMGL1999.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:34:40 - 40
IMGL2005.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:34:51 - 40
IMGL2016.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:34:57 - 45
IMGL2007.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:35:00 - 56
IMGL2027.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:35:03 - 44
IMGL2059.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:35:10 - 41
IMGL2071.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:35:14 - 37
IMGL2074.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:35:15 - 43
IMGL2087.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:35:22 - 72
IMGL2104.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:35:26 - 48
IMGL2119.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:35:33 - 53
IMGL2130.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:35:43 - 36
IMGL2131.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:35:44 - 36
IMGL2138.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:35:52 - 35
IMGL2143.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:35:57 - 33
IMGL2148.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:36:00 - 33
IMGL2183.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:36:11 - 29
IMGL2191.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:36:15 - 26
IMGL2187.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:36:20 - 29
IMGL2192.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:36:32 - 26
IMGL2214.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:36:34 - 25
IMGL2200.JPG
11 ตุลาคม 2561 14:36:36 - 23

กรุณาระบุเหตุผลของการแจ้งลบ

กรุณากรอกข้อมูลการเข้าระบบของคุณ