เจนรบ เข้าร่มกาสาวพัสตร์
2 พฤศจิกายน 2561 15:25:43 - nakboon -
Share
เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 2 พ.ย 2561 เจนรบ สำเภาดี กองหน้าทีมชาติไทย สังกัด สโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดสุทธิวราวาส(ว้ดคลองด่าน)จังหวัด สมุทรสาคร และได้รัฉายา สุจิณฺโณ แปลว่า ผู้ประพฤติดี
1.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:18:39 - 51
2.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:18:42 - 50
3.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:18:46 - 34
4.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:18:54 - 18
5.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:19:01 - 18
6.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:19:07 - 17
7.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:19:12 - 15
8.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:19:19 - 15
9.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:19:29 - 17
10.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:19:30 - 18
12.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:19:56 - 15
11.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:19:57 - 15
13.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:19:58 - 15
14.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:20:06 - 14
15.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:20:08 - 14
18.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:20:41 - 13
17.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:20:42 - 13
16.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:20:43 - 10
19.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:20:56 - 10
20.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:20:58 - 10
21.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:20:59 - 10
22.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:21:13 - 10
23.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:21:15 - 9
24.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:21:16 - 8
25.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:21:28 - 8
26.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:21:29 - 7
27.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:21:30 - 11
28.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:21:42 - 25
29.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:21:45 - 7
30.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:21:47 - 6
31.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:21:57 - 6
32.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:21:59 - 6
33.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:22:04 - 6
34.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:22:13 - 6
35.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:22:14 - 6
36.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:22:19 - 6
37.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:22:27 - 6
38.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:22:29 - 6
39.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:22:34 - 6
40.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:22:39 - 5
41.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:22:42 - 5
42.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:22:50 - 6
43.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:22:57 - 6
44.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:22:58 - 6
45.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:23:05 - 7
47.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:23:14 - 10
46.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:23:15 - 8
48.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:23:17 - 9
49.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:23:50 - 8
51.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:23:51 - 10
50.jpg
2 พฤศจิกายน 2561 20:23:53 - 12

กรุณาระบุเหตุผลของการแจ้งลบ

กรุณากรอกข้อมูลการเข้าระบบของคุณ