สมาคมทดสอบร่างกายนักกีฬา เตรียมทีมปี 2019
8 มกราคม 2562 12:00:53 - อ๋อมแอ๋ม -
Share
วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ที่ตึกวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้เรียกตัวนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง เข้าทดสอบสมรรถภาพและตรวจร่างกาย เพื่อเตรียมความพร้อมกับการแข่งขันในปี 2019
IMG_5829.JPG
8 มกราคม 2562 12:01:50 - 6693
IMG_5835.JPG
8 มกราคม 2562 12:01:53 - 4112
IMG_5831.JPG
8 มกราคม 2562 12:01:53 - 2535
IMG_5837.JPG
8 มกราคม 2562 12:02:09 - 2147
IMG_5840.JPG
8 มกราคม 2562 12:02:12 - 1992
IMG_5845.JPG
8 มกราคม 2562 12:02:19 - 1962
IMG_5848.JPG
8 มกราคม 2562 12:02:30 - 1789
IMG_5853.JPG
8 มกราคม 2562 12:02:33 - 1715
IMG_5857.JPG
8 มกราคม 2562 12:02:39 - 1749
IMG_5870.JPG
8 มกราคม 2562 12:02:52 - 1602
IMG_5871.JPG
8 มกราคม 2562 12:02:58 - 1536
IMG_5863.JPG
8 มกราคม 2562 12:02:58 - 1539
IMG_5874.JPG
8 มกราคม 2562 12:03:10 - 1509
IMG_5880.JPG
8 มกราคม 2562 12:03:17 - 1507
IMG_5877.JPG
8 มกราคม 2562 12:03:23 - 1439
IMG_5883.JPG
8 มกราคม 2562 12:03:30 - 1336
IMG_5888.JPG
8 มกราคม 2562 12:03:37 - 1350
IMG_5889.JPG
8 มกราคม 2562 12:03:43 - 1334
IMG_5890.JPG
8 มกราคม 2562 12:03:51 - 1268
IMG_5894.JPG
8 มกราคม 2562 12:03:56 - 1233
IMG_5898.JPG
8 มกราคม 2562 12:04:03 - 1219
IMG_5903.JPG
8 มกราคม 2562 12:04:09 - 1398
IMG_5904.JPG
8 มกราคม 2562 12:04:21 - 1313
IMG_5906.JPG
8 มกราคม 2562 12:04:25 - 1175
IMG_5910.JPG
8 มกราคม 2562 12:04:28 - 1160
IMG_5913.JPG
8 มกราคม 2562 12:04:38 - 1148
IMG_5921.JPG
8 มกราคม 2562 12:04:44 - 1093
IMG_5928.JPG
8 มกราคม 2562 12:04:47 - 1070
IMG_5931.JPG
8 มกราคม 2562 12:05:00 - 1134
IMG_5938.JPG
8 มกราคม 2562 12:05:06 - 1096
IMG_5936.JPG
8 มกราคม 2562 12:05:07 - 1104
IMG_5942.JPG
8 มกราคม 2562 12:05:21 - 1024
IMG_5958.JPG
8 มกราคม 2562 12:05:25 - 1019
IMG_5952.JPG
8 มกราคม 2562 12:05:29 - 1089
IMG_5967.JPG
8 มกราคม 2562 12:05:40 - 998
IMG_5972.JPG
8 มกราคม 2562 12:05:43 - 988
IMG_5986.JPG
8 มกราคม 2562 12:05:59 - 1003
IMG_5992.JPG
8 มกราคม 2562 12:06:01 - 1236
IMG_5988.JPG
8 มกราคม 2562 12:06:01 - 1176
IMG_5995.JPG
8 มกราคม 2562 12:06:17 - 1045
IMG_6006.JPG
8 มกราคม 2562 12:06:22 - 1049
IMG_6008.JPG
8 มกราคม 2562 12:06:29 - 974
IMG_6011.JPG
8 มกราคม 2562 12:07:04 - 981
IMG_6015.JPG
8 มกราคม 2562 12:07:13 - 957
IMG_6017.JPG
8 มกราคม 2562 12:07:37 - 898
IMG_6030.JPG
8 มกราคม 2562 12:07:43 - 892
IMG_6031.JPG
8 มกราคม 2562 12:07:43 - 899
IMG_6038.JPG
8 มกราคม 2562 12:07:51 - 897
IMG_6041.JPG
8 มกราคม 2562 12:07:55 - 1094

กรุณาระบุเหตุผลของการแจ้งลบ

กรุณากรอกข้อมูลการเข้าระบบของคุณ