นักตบสาวไทย เข้าทดสอบร่างกายครั้งที่ 2 ปี 2019
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:34:51 - อ๋อมแอ๋ม -
Share
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ตึกวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เรียกนักวอลเลย์บอลหญิงเข้ามาทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็นครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกตัวเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ลงแข่งขันในรายการปี 2019
IMGL7586.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:08 - 7841
IMGL7590.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:11 - 4690
IMGL7594.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:11 - 3155
IMGL7599.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:17 - 2509
IMGL7615.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:25 - 2348
IMGL7610.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:28 - 2267
IMGL7621.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:28 - 2199
IMGL7652.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:40 - 2040
IMGL7656.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:41 - 1963
IMGL7670.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:53 - 1863
IMGL7672.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:54 - 1749
IMGL7667.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:55 - 1724
IMGL7742.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:09 - 1771
IMGL7745.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:09 - 1693
IMGL7743.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:12 - 1570
IMGL7746.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:18 - 1507
IMGL7758.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:18 - 1566
IMGL7764.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:23 - 1521
IMGL7903.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:35 - 1492
IMGL7919.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:38 - 1499
IMGL7915.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:39 - 1616
IMGL7936.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:46 - 1469
IMGL7944.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:49 - 1364
IMGL7957.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:57 - 1340
IMGL7954.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:57 - 1391
IMGL7546.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:59:46 - 1309
IMGL7548.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:59:46 - 1266
IMGL7544.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:59:46 - 1277
IMGL7550.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:59:55 - 1241
IMGL7576.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:00:19 - 1179
IMGL7574.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:00:19 - 1141
IMGL7578.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:00:20 - 1135
IMGL7679.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:00:44 - 1121
IMGL7685.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:00:46 - 1119
IMGL7675.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:00:47 - 1089
IMGL7691.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:00:52 - 1050
IMGL7773.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:06 - 1013
IMGL7781.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:14 - 1006
IMGL7782.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:15 - 989
IMGL7774.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:19 - 944
IMGL7854.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:24 - 1006
IMGL7827.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:24 - 1030
IMGL7857.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:28 - 983
IMGL8009.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:34 - 958
IMGL7615.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:02:52 - 899
IMGL7621.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:02:53 - 911
IMGL7643.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:03:11 - 848
IMGL7645.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:03:13 - 699
IMGL7702.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:11:49 - 694
IMGL7703.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:11:55 - 665
IMGL7713.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:01 - 673
IMGL7695.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:01 - 663
IMGL7718.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:04 - 668
IMGL7728.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:09 - 613
IMGL7857.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:13 - 627
IMGL7872.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:16 - 596
IMGL7869.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:16 - 641
IMGL7877.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:21 - 593
IMGL7903.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:21 - 574
IMGL7915.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:27 - 613
IMGL7919.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:28 - 542
IMGL7931.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:33 - 529
IMGL7936.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:36 - 469
IMGL7944.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:38 - 449
IMGL7954.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:42 - 442
IMGL7957.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:47 - 393
IMGL7996.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:48 - 486
IMGL8004.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:53 - 502
IMGL8007.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:54 - 408
IMGL7557.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:12 - 407
IMGL7556.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:15 - 385
IMGL7554.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:18 - 360
IMGL7564.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:22 - 376
IMGL7569.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:31 - 344
IMGL7574.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:36 - 321
IMGL7576.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:39 - 315
IMGL7586.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:47 - 296
IMGL7578.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:47 - 291
IMGL7590.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:54 - 281
IMGL7594.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:56 - 261
IMGL7599.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:57 - 264
IMGL7610.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:14:03 - 328

กรุณาระบุเหตุผลของการแจ้งลบ

กรุณากรอกข้อมูลการเข้าระบบของคุณ