นักตบสาวไทย เข้าทดสอบร่างกายครั้งที่ 2 ปี 2019
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:34:51 - อ๋อมแอ๋ม -
Share
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ตึกวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เรียกนักวอลเลย์บอลหญิงเข้ามาทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็นครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกตัวเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ลงแข่งขันในรายการปี 2019
IMGL7586.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:08 - 7856
IMGL7590.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:11 - 4693
IMGL7594.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:11 - 3157
IMGL7599.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:17 - 2510
IMGL7615.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:25 - 2350
IMGL7610.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:28 - 2270
IMGL7621.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:28 - 2204
IMGL7652.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:40 - 2042
IMGL7656.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:41 - 1965
IMGL7670.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:53 - 1865
IMGL7672.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:54 - 1751
IMGL7667.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:36:55 - 1727
IMGL7742.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:09 - 1773
IMGL7745.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:09 - 1695
IMGL7743.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:12 - 1572
IMGL7746.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:18 - 1509
IMGL7758.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:18 - 1568
IMGL7764.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:23 - 1524
IMGL7903.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:35 - 1495
IMGL7919.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:38 - 1501
IMGL7915.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:39 - 1618
IMGL7936.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:46 - 1471
IMGL7944.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:49 - 1366
IMGL7957.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:57 - 1344
IMGL7954.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:37:57 - 1395
IMGL7546.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:59:46 - 1311
IMGL7548.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:59:46 - 1268
IMGL7544.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:59:46 - 1279
IMGL7550.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 13:59:55 - 1244
IMGL7576.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:00:19 - 1181
IMGL7574.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:00:19 - 1143
IMGL7578.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:00:20 - 1137
IMGL7679.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:00:44 - 1122
IMGL7685.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:00:46 - 1120
IMGL7675.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:00:47 - 1090
IMGL7691.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:00:52 - 1051
IMGL7773.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:06 - 1016
IMGL7781.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:14 - 1007
IMGL7782.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:15 - 990
IMGL7774.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:19 - 946
IMGL7854.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:24 - 1009
IMGL7827.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:24 - 1034
IMGL7857.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:28 - 986
IMGL8009.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:01:34 - 960
IMGL7615.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:02:52 - 900
IMGL7621.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:02:53 - 913
IMGL7643.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:03:11 - 849
IMGL7645.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:03:13 - 700
IMGL7702.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:11:49 - 695
IMGL7703.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:11:55 - 666
IMGL7713.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:01 - 675
IMGL7695.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:01 - 664
IMGL7718.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:04 - 669
IMGL7728.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:09 - 616
IMGL7857.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:13 - 629
IMGL7872.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:16 - 597
IMGL7869.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:16 - 643
IMGL7877.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:21 - 597
IMGL7903.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:21 - 576
IMGL7915.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:27 - 614
IMGL7919.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:28 - 543
IMGL7931.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:33 - 531
IMGL7936.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:36 - 470
IMGL7944.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:38 - 450
IMGL7954.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:42 - 443
IMGL7957.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:47 - 394
IMGL7996.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:48 - 487
IMGL8004.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:53 - 503
IMGL8007.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:12:54 - 409
IMGL7557.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:12 - 408
IMGL7556.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:15 - 386
IMGL7554.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:18 - 361
IMGL7564.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:22 - 377
IMGL7569.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:31 - 345
IMGL7574.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:36 - 322
IMGL7576.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:39 - 316
IMGL7586.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:47 - 297
IMGL7578.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:47 - 293
IMGL7590.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:54 - 282
IMGL7594.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:56 - 262
IMGL7599.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:13:57 - 265
IMGL7610.JPG
25 กุมภาพันธ์ 2562 14:14:03 - 330

กรุณาระบุเหตุผลของการแจ้งลบ

กรุณากรอกข้อมูลการเข้าระบบของคุณ